MANEX zabezpečuje návrh a realizáciu projektov v oblasti automatizácie technologických liniek. Automatizované manipulačné systémy sú navrhované a vyrábané na mieru pre konkrétneho zákazníka. Technické riešenia a použité zariadenia sú vždy dimenzované tak, aby spĺňali všetky zadané kvalitatívne a výkonové parametre užívateľa. Samozrejmosťou je servis a po-predajné služby.

ROBOTICKÉ SYSTÉMY

Aplikácie s priemyselnými robotmi sú aktuálne najčastejšie používaným príkladom automatizovaného pracoviska. Pre svoju vysokú variabilnosť a dobré výkonové parametre si našli priemyselné roboty uplatnenie v rôznych aplikáciách, ako napr. robotická manipulácia alebo robotická paletizácia. Najčastejšie však ich použitie realizuje MANEX - integrátor robotov - v potravinárskom, nápojovom, chemickom, drevárskom a automobilovom priemysle. Úspešne integrujeme aj najmodernejšie "pick and place" roboty, ktoré sa využívajú pre rýchlu manipuláciu malých a ľahkých predmetov. V rámci projektov MANEX používa a integruje priemyselné roboty značiek ABB, KUKA. MANEX ponúka aj návrh a výrobu manipulačných hláv robotov.

Hlavné prínosy využitia robotických manipulačných systémov:
- vysoká produktivita, spoľahlivosť a vysoká opakovaná presnosť
- ľahká adaptácia robota na nový druh produktu
- nízke časy cyklov a vysoký výkon
- prijateľné obstarávacie náklady


DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY

MANEX sa špecializuje na výrobu automatizovaných dopravníkových systémov najmä pre tieto oblasti:

TRANSPORT | MANIPULÁCIA | BALENIE A FIXÁCIA | PLNENIE

TRANSPORT - TRANSPORTNÉ DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY

Transportné dopravníkové systémy dodávané firmou MANEX sú tvorené dopravníkovými trasami, ktoré sa skladajú z parciálnych dopravníkových modulov. Z hľadiska typu produkcie sa MANEX zameriava najmä na potravinársky, papierenský, drevársky, stavebný, chemický a automobilový priemysel.
Dopravníkový systém môže byť jedinou automatizovanou časťou v rámci celej výroby, ale vo väčšine prípadov tvorí len podsystém celej automatizovanej linky alebo robotického systému.
Aj keď je celkový transportný systém tvorený štandardnými a “špeciálnymi“ dopravníkovými modulmi, z dôvodu veľkého množstva rôznych typov prepravovaných výrobkov a špecifických požiadaviek na výkonové a dispozičné požiadavky, je každý transportný systém ako celok unikátnym projektom.

MANIPULÁCIA - AUTOMATIZOVANÉ MANIPULAČNÉ SYSTÉMY

MANEX realizuje automatizované manipulačné systémy pre manipuláciu kusových výrobkov, skupinových balení, alebo celých už zabalených paliet. Z hľadiska vykonávaného úkonu sa jedná o paletizačné/depaletizačné pracoviská, stohovače a destohovače výrobkov, vkladače a vykladače, prípadne pracoviská so špecifickým spôsobom manipulácie.
MANEX realizuje aplikácie od najjednoduchšej manipulácie pozostávajúcej z jednoduchého pohybu až po komplikované viacnásobné úkony a zložité prekonávané trajektórie.
Z hľadiska druhu tovaru - najčastejšie ide o kartóny (sklo, tuhé predmety, tekutiny), fľaše a balíky PET fliaš, sudy, rôzne formáty dosiek, palety, vrecia, zvitky a náviny a pod.

MANIPULÁCIA - VIACOSOVÉ LINEÁRNE MANIPULÁTORY

Jedná sa o jednoosové, dvojosové a trojosové portálové moduly a lineárne technológie s užitočným zaťažením až do niekoľkých ton. Tieto zariadenia pozostávajú z modulových prvkov umožňujúcich vysoké zaťaženia a dynamiku pri zachovaní presnosti polohovania a tichého chodu. V rámci projektov sú navrhované viacosové lineárne manipulátory GUDEL.

Základné výhody využitia lineárnych manipulátorov:
- vysoká produktivita, spoľahlivosť a vysoká opakovaná presnosť
- veľké rozsahy vykonávaných pohybov a dráh
- vysoký výkon
- Manipulácia s jednoúčelovými zariadeniami

MANIPULÁCIA - JEDNOÚČELOVÉ STROJE A ZARIADENIA

Pre použitie špecifických druhov manipulačných činností, kde z hľadiska technických možností alebo z ekonomických hľadiska nie je vhodné použitie priemyselných robotov alebo lineárnych manipulátorov, sú tieto činnosti riešené za pomoci jednoúčelových strojov a zariadení. Tieto zariadenia sú predmetom konštrukčného vývoja na základe zadaných požiadaviek, a niekedy sa môže jednať i o unikátne prototypové zariadenia. Pre ich opakované použitie sa však často jedná o osvedčené konštrukčné riešenie, prípadne konkrétne o typovú radu, ktorú je nutné prispôsobiť špecifikám produktu.

Základné výhody Jednoúčelových strojov a zariadení:
- konštrukčné a výkonové parametre zariadenia dimenzované presne na konkrétne požiadavky zadania
- jednoduchšie ovládanie šité priamo na konkrétnu operáciu
- prijateľné obstarávacie náklady

BALENIE A FIXÁCIA

Firma MANEX realizuje v rámci svojich projektov veľkú časť automatizovaných baliacich pracovísk, ktoré sú buď súčasťou väčšieho celku, akou je kompletná plniaca prípadne výrobná linka, alebo sa môže jednať len o dodávku autonómneho baliaceho zariadenia.

PLNENIE

Plniace linky a technologické zariadenia liniek dodáva firma MANEX pre odvetvia potravinárskeho priemyslu, predovšetkým pre vinárske závody, výrobcov liehovín a likérov, pivovary, výrobcov minerálnych a stolových vôd, mliekarne a podobne. Automatizované linky firmy MANEX dokážu plniť:
minerálne a stolové vody | nesýtené a sýtené nealkoholické nápoje | tiché a šumivé vína | pivo | liehoviny a likéry