Spoločnosť MANEX je rodinná firma, ktorá ponúka vysoko odborné riešenia v oblasti automatizácie a kvalitnú strojársku výrobu.

Hlavná činnosť spočíva v návrhu, výrobe a dodávke komplexných riešení automatizovaných systémov pre oblasť transportu, manipulácie, balenia a plnenia rôznych druhov tovarov.

S komplexnými riešeniami automatizácie procesov liniek, riešeniami robotických systémov a dopravníkových systémov je firma MANEX, ktorá vznikla v roku 1994, výborne etablovaná v potravinárskom, chemickom, stavebnom, papierenskom a automobilovom priemysle. V súčasnosti prebieha expanzia do ďalších priemyselných odvetví.

Manipulačné, baliace a plniace linky MANEX, ako aj samostatne dodané zariadenia v súčasnosti používajú desiatky klientov na Slovensku i v zahraničí.

V rámci výrobného závodu sa spoločnosť MANEX zaoberá aj výrobou komponentov a častí strojov, dopravníkov a jednoúčelových strojov a zariadení. Dôraz na kvalitu produkcie a spokojnosť zákazníka sú dôvodom pre úspešný export výroby MANEX renomovaným firmám v celej Európe.

V záujme udržania prvotriednej kvality a zvyšovania konkurencieschopnosti MANEX sústreďuje svoje aktivity na neustálu obnovu a zdokonaľovanie strojového parku, revitalizáciu výrobného závodu a inováciu IT technológií. MANEX aktívne spolupracuje s Technickou Univerzitou v Košiciach a zapája sa do vedeckých a výskumných projektov, ktoré dávajú možnosť vzniku unikátnym technickým riešeniam.

Špičkoví odborníci v MANEX využívajú svoje rozsiahle odborné poznatky pri tvorbe technologických postupov, riešení konštrukčných úloh a samotnej strojárskej výrobe. Cieľom je uspokojiť špecifické požiadavky zákazníkov, pričom preferujeme individuálny prístup k technickým riešeniam projektov.

V súčasnosti MANEX disponuje tímom 60 ľudí a výrobný závod disponujúci s vlastnými výrobnými, skladovacími a administratívnymi priestormi predstavuje 5760 m2. Areál výroby spoločnosti MANEX tvorí priemyselný celok, ktorý je vybavený strojmi a zariadeniami pre základné obrábanie kovov ako aj modernými technológiami pre spracovanie kovových dielov.

MANEX je viac ako 20 rokov zárukou kvality a spoľahlivosti. MANEX používa manažérske a informačné systémy ABRA (modul výroba), je držiteľom certifikátov ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a ISO 18001:2009, má vypracovaný interný systém výroby a dodržiavania kvality a systém archivácie výrobnej dokumentácie pre prípad opakovanej výroby.