Firma MANEX navrhuje a vyrába širokú škálu zariadení a dopravníkov s použitím vlastných a overených konštrukčných riešení s použitím moderných technológií.

ZARIADENIA

Jednoúčelové stroje a zariadenia vyvíjané, konštrukčne navrhnuté a vyrábané spoločnosťou MANEX nachádzajú uplatnenie v rámci rôznych automatizovaných prevádzok a výrobných závodov. Najčastejšie vyrábame štandardné zariadenia ako točne, striedače smeru pohybu paliet a zásobníky paliet.

Konštrukcia a výroba špeciálnych zariadení a jednoúčelových strojov je z veľkej miery ovplyvnená požiadavkami súvisiacimi s aplikáciami dodávanými v rámci automatizovaných liniek a pracovísk realizovaných spoločnosťou MANEX.

Jedná sa najmä o zariadenia vykonávajúce špecifický druh manipulácie alebo iný nedefinovaný druh operácie. Napríklad elevátory kartónov, akumulačné stoly, presúvače skupinových balení, prípravné stoly, dopravníky s horizontálnym alebo vertikálnym presunom alebo sklápacie dopravníky.

Manex pôsobí aj ako integrátor robotov a pre tieto aplikácie vyvíja a vyrába manipulačné hlavy.

Technické riešenie je navrhované na základe konkrétnych požiadaviek tak, aby zariadenie spĺňalo požadované výkonové, úžitkové a kvalitatívne kritériá. Výrobky MANEX sú zostavené z dielcov vlastnej výroby a nakupovaných štandardných komponentov popredných výrobcov (NORD, SEW, INTERROLL, SYSTEMPLAST, SMC, FESTO, atď.) Ak si to aplikácia vyžaduje, zariadenia sú dodávané vrátane elektroinštalácie a riadiaceho systému.


DOPRAVNÍKY

Všetky typy dopravníkov sú vyrábané na základe vlastného a overeného konštrukčného riešenia s použitím najmodernejších technológií.
Najčastejšie vyrábame pásové dopravníky, doštičkové dopravníky skupinových balení a fliaš, valčekové dopravníky skupinových balení, valcové a reťazové dopravníky paliet.

V prípade individuálnych požiadaviek zákazníka je firma MANEX schopná vyrobiť aj netypizované moduly dopravníkov, a taktiež dopravníky podľa originálnej výkresovej dokumentácie. V tomto prípade dopravníky pre klienta "šijeme na mieru".

Moduly dopravníkov firmy MANEX využíva v rámci svojich projektov množstvo slovenských a zahraničných spoločností. Dopravníky vyrobené firmou MANEX sa exportujú najmä do Dánska, Švédska a Českej republiky.

Dopravníky sú dodávané ako komplexné riešenie, teda vrátane elektroinštalácie a pneumatických komponentov. Všetky typy dopravníkov sú osadené komponentmi renomovaných výrobcov ako napríklad NORD, SEW, INTERROLL, SYSTEMPLAST, SMC, FESTO. Oceľové a nerezové komponenty dopravníkov sú vyrábané "doma" vo vlastnom výrobnom závode firmy MANEX.