AUTOMATIZOVANÉ MANIPULAČNÉ SYSTÉMY
ZARIADENIA A DOPRAVNÍKY
VÝROBNÝ ZÁVOD

N O V I N K Y

V priebehu roka 2018 sme odovzdali do prevádzky novú výrobnú halu o rozlohe 404m2, čím sme rozšírili naše celkové výrobné priestory na 2001 m2. Zároveň sme zmodernizovali administratívnu budovu o rozlohe 370m2, ktorej súčasťou sú nové kancelárie a video konferenčná miestnosť.


R I E Š E N I A

Automatizovaná robotická manipulačná linka - ukladanie výrobkov do prepraviek pomocou "spider" resp. "pick and place" robotov realizovaná v roku 2014 v spolupráci s ABB

Návrh paletizačnej stanice vriec a dopravníkového systému paliet pre klienta

Automatizovaná baliaca linka - s robotickou paletizáciou kartónov