AUTOMATIZOVANÉ MANIPULAČNÉ SYSTÉMY
ZARIADENIA A DOPRAVNÍKY
VÝROBNÝ ZÁVOD

N O V I N K Y

V priebehu roka 2019 sme odovzdali do prevádzky novú montážno - testovaciu halu o rozlohe 784 m2, ktorá nám umožňuje testovanie rôznych typov manipulačných liniek ešte pred ich dodaním k zákazníkovi.


R I E Š E N I A

Automatizovaná robotická manipulačná linka - ukladanie výrobkov do prepraviek pomocou "spider" resp. "pick and place" robotov realizovaná v roku 2014 v spolupráci s ABB

Návrh paletizačnej stanice vriec a dopravníkového systému paliet pre klienta

Automatizovaná baliaca linka - s robotickou paletizáciou kartónov