Výrobné kapacity firmy MANEX sú vo veľkej miere využívané na výrobu najrôznejších typov komponentov a častí strojov podľa špecifikácie zákazníka. Pri výrobe komponentov MANEX detailne dodržiava výkresovú dokumentáciu poskytnutú objednávateľom s cieľom dodržať požadované rozmerové, technologické a kvalitatívne parametre výrobku.

PRODUKT


VÝROBNÉ PRIESTORY