VIAC AKO 20 ROČNÁ TRADÍCIA A SKÚSENOSTI.

NEUSTÁLY DÔRAZ NA KVALITU, SPOĽAHLIVOSŤ A INTEGRITU.

SK | EN | DE


Výrobné kapacity firmy MANEX sú vo veľkej miere využívané na výrobu najrôznejších typov komponentov a častí strojov podľa špecifikácie zákazníka. Pri výrobe komponentov MANEX detailne dodržiava výkresovú dokumentáciu poskytnutú objednávateľom s cieľom dodržať požadované rozmerové, technologické a kvalitatívne parametre výrobku.

KOMPONENTY

Pre čo najširšie možnosti výroby komponentov využíva MANEX kapacity vlastného výrobného závodu.
Každý komponent vyrobený firmou MANEX prechádza precíznou výstupnou kontrolou kvality. Silnou stránkou MANEXU je zručnosť a odbornosť pri výrobe nerezových komponentov.
V prípade potreby využíva MANEX aj kooperácie.
Komponenty vyrobené firmou MANEX sa exportujú najmä do Dánska, Švédska, Nemecka, Holandska a Českej republiky.


ČASTI STROJOV

MANEX výrazným spôsobom využíva svoje výrobné kapacity na výrobu strojárskych výrobkov slúžiacich ako stavebné prvky pre výrobu ďalších strojov a zariadení bez ďalšej konkrétnej špecifikácie. Časti strojov sú vyrábané na objednávku a podľa presného zadania klienta.
Niektoré nerezové časti strojov a nerezové komponenty sú následne používané v potravinárskom priemysle, kde platia prísne hygienické požiadavky. Kvalita výroby, zvaru, povrchovej úpravy musí byť na najvyššej úrovni. MANEX túto požiadavku kvality spĺňa.

MANEX vyrába najmä tieto typy komponentov a častí strojov:
- výpalky, plechové diely, rotačné súčiastky, zvarence, rámy a konštrukcie strojov, časti strojov, plošiny, presné diely, priemyselné pätky, valce, držiaky snímačov.

Časti strojov vyrobené firmou MANEX sa exportujú najmä do Dánska, Švédska, Nemecka, Holandska a Českej republiky.